Make your own free website on Tripod.com


 
           การห้ามเลือด
 
BloodHound

สาเหตุที่ทำให้เลือดออกมีหลายประการ แต่เท่าที่จำเป็นต้องทราบคือ จากบาดแผล เช่น สังกะสีบาดเท้า ลวดหนามเกี่ยว, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น ลำใส้อักเสบ ถ่ายเป็นเลือดสด เป็นต้น ถ้ามีเลือดไหลออกมาแรงก็ต้องทำการควบคุมหรือการห้ามเลือด
ถ้าเลือดไหลภายนอกเนื่องมาจากเป็นแผลด้วยสาเหตุด้วยอันใดก็ตาม ก็ควรจะห้ามเลือด ซึ่งทำได้ตั้งแต่วิธีกดบริเวณที่มีเลือดไหลออกมาด้วยผ้าสะอาดหรือผ้ากอซ สักพักหนึ่งเลือดก็จะหยุด ถ้ามิได้เป็นแผลมาจากเส้นเลือดใหญ่ขาด
ส่วนลำตัวคือ ช่วงอกและช่วงท้องหากมีบาดแผลเลือดออกมีทางเดียวคือใช้ผ้ากอซ กดปากแผลแล้วรัดพันให้แน่น
ถ้าแผลไม่ลึกหรือใหญ่จนเกินไปเลือดก็จะหยุดเอง แต่หากเลือดไม่หยุดมีเลือดเต็มผ้าพันแผลให้รีบนำส่งหมอด่วน เพราะการที่มีเลือดออกมาจากส่วนนี้มาก เพราะการที่มีเลือดออกมาจากส่วนเหล่านี้มาก ๆ ได้ต้องมีสาเหตุมาจากการฉีกขาดของอวัยวะภายในอย่างรุนแรง
ในกรณีที่มีเลือดออกมามากที่ปลายเท้า หรือที่ขา ใช้มือรัดขาให้แน่นเหนือบาดแผล ใช้กำลังแต่พอเพียงที่จะคบคุมไม่ให้เลือดออก อาจเปลี่ยนจากมือเป็นเชือกกดรัด หรือใช้ผ้าพันแผลห้ามเลือด ถ้าเลือดยังไม่หยุด เมื่อทำตาม 2 วิธี ดังกล่าวแล้ว ก็ต้องใช้วิธีขันชะเนาะ โดยใช้เชือกเศษผ้า เชือกผูกรองเท้า หรือผ้าพันแผล การขันชะเนาะทำให้เหนือบาดแผลแล้วควั่นให้ตึงก็จะสามารถห้ามเลือดได้ แต่ขอสำคัญอย่าพันแน่นจนเลือดไม่เดิน และต้องคลายออกเป็นระยะเพื่อให้เลือดบางส่วนไปเลี้ยงอวัยวะ และเนื้อเยื่อบางส่วนปลายไปได้บ้าง มิฉะนั้นจะทำให้เนื้อส่วนนั้นตาย
สำหรับแผลที่หัว คอหรือลำตัว ใช้วิธีดังกล่าวไม่ได้ก็ทำได้แต่เพียงแผ่นผ้าพันแผลกดที่แผลแน่น ๆ นาน ๆ บางทีโชคดีเลือดอาจหยุดไหลได้ แต่ถ้าเลือดไหลใกล้ทางเดินลมหายใจหรือปอด ก็ใช้แผ่นผ้าพันแผลหนาๆ กดยัดเลือดกลับเข้าไปในแผล บางครั้งอากาศร้อนจัดก็ทำให้เส้นเลือดฝอยในจมูกแตก มีเลือดกำเดาไหลออกมา วิธีแก้ยายามให้สุนัขอยู่นิ่ง ๆ อย่างสงบแล้วใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบตั้งแต่จมูกเอาไว้ สักพัก เลือดก็จะหยุดไหลเอง แต่ถ้าเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ที่เกิดจากแผลในกระเพาะอาหาร บิด พาร์โวไวรัส สารพิษบางชนิด ทำให้สุนัขอาเจียนเลือดและถ่ายเป็นเลือด มีอาการช็อก ไอเป็นเลือด อาการเหล่านี้แสดงว่ามีกาเลือดตกในควรรีบนำส่งหมดทันที เพราะสุนัขต้องการการรักษาอย่างถูกต้องและเฉียบพลัน