Make your own free website on Tripod.com


 
        ไฟช็อต
 
BloodHound

ลูกสุนัขที่เลี้ยงบนบ้านมักจะไปกัดหรือแทะสายไฟฟ้า หรือปลั๊กไฟเล่นเสมอ กระแสไฟฟ้าจะทำให้สุนัขช็อกหมดความรู้สึกและปากไหม้ ผู้เลี้ยงที่จะช่วยสุนัขต้องระวังเพราะอาจเป็นอันตรายได้ ไม่ควรเผลอใช้ส่วนมือเข้าจับตัวลูกสุนัขออกมากระแสไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่ตัวคนช่วยได้ ควรตั้งสติแล้วรีบตัดไฟในบ้านเสียก่อนจึงมาจับตัวสุนัขออกจากสายไฟ จากนั้นให้ช่วยการหายใจ โดยจับลูกสุนัขอ้าปากดึงลิ้นออกมาใช้นิ้วล้วงเอาเสมหะหรือน้ำลายที่ขวางทางเดินหายใขที่อยู่ในลำคอออกมาให้มากที่สุด วางทั้งสองซ้อนกันกดลงบริเวณหัวใจซึ่งอยู่ใกล้ขาหน้า กดให้อากาศออกจากปอดประมาณ 2 วินาที แล้วคลายการกดช้า ๆ ให้อากาศเข้าไปในปอดประมาณ 2 วินาที หรือมากกว่า แล้วกดอีก ในสุนัขขนาดเล็กก็ให้กดประมาณ 30 ครั้งต่อนาที ขนาดปานกลาง 15 ครั้งต่อนาที ควรนับจำนวนการกดดัง ๆ จะได้ไม่ลืม ทำการกดซ้ำจนกระทั่งสุนัขหายใจเองได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าสุนัขหัวใจหยุดเต้นแล้วและชีพจรหยุดแล้วก็คงช่วยโดยวิธีนี้ไม่ได้