Make your own free website on Tripod.com


 
         การสืบพันธุ์
 

สุนัขตัวผู้
จะโตเป็นหนุ่มเมื่ออายุได้ 6 เดือน หรือเมื่อสุนัขอัณฑะลงถุงแล้ว ก็สามารถผสมพันธุ์ได้ แต่ถ้าจะรอให้สมบูรณ์ ก็อายุประมาณ 9-12 เดือน ถ้าไม่ต้องการให้สุนัขผสมพันธุ์ ก็ควรจะทำหมันเสีย ในสุนัขที่ไม่ทำหมัน มักจะมีนิสัยก้าวร้าว ชอบกัดกัน วิ่งไล่รถ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เช่น ชอบขี่ขาคน หรือขึ้นขี่เด็ก ๆ เห่าหอน

สุนัขตัวเมีย
จะเริ่มเป็นสัดเมื่ออายุได้ 6 เดือน หรือมากกว่านั้น ขึ้นกับพันธุ์ และขนาด สุนัขมักจะเป็นสัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง ในวันแรกของการเป็นสัด อวัยวะเพศจะบวม ขยายใหญ่ขึ้นและมีเลือดออกมา สุนัขตัวผู้จะเริ่มเข้าหา แต่ตัวเมียจะไม่ยอมให้ผสมในช่วงนี้ ประมาณวันที่ 9 ของการเป็นสัด เลือดจะเริ่มจางลง ซึ่งในระยะนี้ ตัวเมียจะเริ่มยอมให้ผสม และมันจะยืนนิ่ง หางจะตกลง ในสุนัขแม่พันธุ์มักจะผสมในวันที่ 11 และ 13 ของการเป็นสัด ซึ่งจะเป็นระยะตกไข่ ช่วงการผสม อวัยวะเพศผู้จะล็อกเข้ากับของตัวเมีย ตัวจะติดกันเป็นการแสดงถึงการประสบความสำเร็จในการผสม จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที จึงจะแยกออกจากกันไม่ควรจับแยกเมื่อสุนัขติดกันอยู่ เพราะจะทำให้สุนัข บาดเจ็บได้ ช่วงที่สุนัขยอมให้ผสมจะกินเวลาประมาณ 7-9 วัน แล้วอวัยวะเพศก็จะค่อย ๆ ลดขนาดลง และเลือดก็จะหยุด ในช่วงนี้สุนัขตัวเมียอาจจะยอมให้ตัวผู้หลายตัวผสม จึงทำให้ลูกสุนัขที่เกิดมา มีลักษณะไม่เหมือนกัน

การตั้งท้อง
การตรวจท้อง สุนัขจะมีระยะเวลาการตั้งท้องประมาณ 55 - 64 วัน และจะสามารถตรวจได้ตั้งแต่ท้องได้ 4-6 อาทิตย์ โดยการคลำตรวจหรือการเอ๊กซเรย์ในวันที่ 45 ของการตั้งท้อง หรืออาจสังเกตจากอวัยวะเพศ ถ้าท้อง อวัยวะเพศยังคงขยายอยู่ ไม่ลดขนาดลงสู่ปกติ
การดูแลสัตว์ท้อง การให้อาหารในช่วงเดือนแรกของการตั้งท้องควรให้ปริมาณปกติ เมื่อท้องได้ 5 สัปดาห์ ปรับปริมาณอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มอีก 20-30% โปรตีนเพิ่ม 2-4% อาหารที่แนะนำ ให้ตับ, ไข่, นม หรืออาหารที่มีโปรตีนในช่วงท้ายของการตั้งท้องและช่วงให้นม
ลูกจะได้รับอาหารจากแม่ที่แม่สะสมไว้ ส่วนแม่จะได้รับสารอาหารที่กินนำไปเพียง 10% แม่หมาจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนหลัง เมื่อน้ำหนักเพิ่มควรให้ปริมาณอาหารเพิ่มด้วย เน้นพวกโปรตีน ในสุนัขพันธุ์เล็กที่กินอาหารน้อยอยู่แล้ว ควรเพิ่มปริมาณอาหารที่มีไขมันปนเพื่อจะได้รับพลังงานด้วย อย่าให้อาหารมากเกินไป เพราะถ้าสุนัขอ้วนแล้วจะทำให้คลอดลำบาก ควรให้แม่สุนับออกกำลังกายพอสมควรเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การให้เดินออกกำลังกายก็เพียงพอแล้ว
การถ่ายพยาธิในแม่พันธุ์ ควรจะถ่ายพยาธิ ปีละ 3-4 ครั้ง รวมทั้งช่วงกลางของการตั้งท้อง โดยการถ่ายพยาธิให้ครอบคลุมพยาธิทุกชนิด โดยเฉพาะ พยาธิไส้เดือน, พยาธิแส้ม้า, พยาธิปากขอและพยาธิตัวตืด

ภาวะท้องเทียม
ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งท้อง หลังจากผสมประมาณ 5-6 สัปดาห์ แม่สุนับจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและอาจมีน้ำนมไหล แต่ไม่ท้อง สาเหตุเป็นเพราะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในรังไข่ ภาวะท้องเทียมนี้ อาจเกิดได้ในสุนับที่เคยตั้งท้องปกติ ซึ่งภาวะนี้อาจโน้มนำให้เกิดปัญหามดลูกอักเสบแลมะเร็งเต้านมได้ วิธีแก้ไข โดยการฉีดฮอร์โมนเพื่อให้น้ำนมหยุดไหลและทางที่ดีที่สุดคือ การทำหมัน