Make your own free website on Tripod.com


 
           วิธีการตรวจสุขภาพสุนัข
 
Pekingese

วิธีการตรวจสุขภาพเพื่อให้รู้ว่าสุนัขเป็นปกติดีอยู่หรือไม่

1. ตรวจลำตัวโดยใช้มือลูบและคลำส่วนต่างๆ หากไม่พบส่วนปกติ เช่นก้อนเนื้อ ถุงน้ำ ก็แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นอะไร แต่ถ้าพบที่ส่วนหนึ่งส่วนใดต้องรีบนำไปพบสัตวแพทย์ทันที
2. ตรวจใบหูดูว่าเป็นฝีหรือหนองหรือไม่ ข้อสำคัญหูต้องไม่มีกลิ่นเหม็น
3. ตรวจดวงตา กระจกตาต้องไม่เป็นฝ้าขาว ไม่มีบาดแผลเยื่อตาขาวเป็นปกติ
4. ตรวจปากและจมูก เปิดดูว่าในช่องปากมีบาดแผลหรือเหงือกอักเสบหรือไม่ฟันมีหินปูนเกาะมากน้อยเพียงใดดูจมูกว่ามีน้ำมูกไหลออกมาหรือไม่ เสียงหายใจเป็นปกติเพียงใด และลมหายใจมีกลิ่นหรือไม่ หากผิดปกติแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ปรึกษาสัตวแทพย์ทันที
5. สังเกตดูอุจจาระ ปัสสาวะ อุจจาระต้องไม่เหลว ไม่มีมูกและมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม ไม่มีเลือดปนเด็ดขาด

การตรวจสอบสุขภาพของสุนัข
ใส่ปรอทวัดไข้ที่ก้น
ตรวจสอบทั้งตัวว่ามีก้อนเนื้อผิดปกติหรือไม่
ทดสอบน้ำหนักของสุนัข
1. ชั่งน้ำหนักคนอุ้ม
2. ขึ้นชั่งทั้งคนทั้งสุนัข
3. น้ำหนักข้อ 2 - ข้อ 1 = น้ำหนักสุนัข