Make your own free website on Tripod.com


 
              ความรู้ทั่วไปในการเลือกซื้อลูกสุนัข
 
CockerSpaniel

1 . นิสัยใจคอ
เป็นสุนัขอารมณ์ดี เมื่อเรียกต้องกระดิกหางเข้ามาหา ชอบดมกลิ่น ชอบวิ่งออกกำลังกาย และชอบเล่นกับลูก สุนัขด้วย เล่นกับเด็กกับคนทั่วไป ลูกสุนัขที่ไม่ชอบเคลื่อนไหวจะมีนิสัยไม่กล้าหาญ และอาจเป็นโรค

2. หาง
ดูว่ามีลักษณะตรงตามสายพันธุ์หรือไม่ สังเกตจากการกระดิกหางของมันด้วย

3. รูก้น
ลูกสุนัขที่ดีรูก้นต้องปิดสนิท ไม่เอาก้นถูพื้นด้วยความคันบ่อยจนเกินไป

4 .ขนหรือผิว
ขนต้องเป็นประกาย สะอาดในทุกๆที่ ขนที่หูและก้นไม่จับเป็นก้อน ไม่สกปรก ผิวหนังมีตุ่ม มีเห็บหมัดหรือ มีรังแคมากเกินไป

5. ขา
เมื่อลูกสุนัขยืนทั้ง 4 ขาเสมอกันหรือไม่ เดินเป๋ไปข้างหนึ่งข้างใดหรือไม่ อุ้งเท้าต้องสะอาด เล็บเท้าโค้งงอคล้ายหมาป่าหรือไม่

6. ตา
ตาลูกสุนัขที่ดีต้องมีความเป็นมัน เป็นประกาย มีชีวิต มีปฏิกิริยาโต้ตอบไว และมีสิ่งทีดี

7. จมูก
จมูกควรจะดำ ชื้น และไม่มีน้ำมูกทั้งที่เป็นของเหลวและแห้งเกรอะกรัง

8. ปาก, ฟัน
ดูว่าปากเหม็นหรือไม่ สุนัขที่ดีปากท้องเป็นสีชมพู มีฟันครบ และเรียงเป็นระเบียบ

9. รูปร่าง
กระดูกแน่น มีกล้ามเนื้อและมีน้ำหนักมากกว่าที่คิด