Make your own free website on Tripod.com


 
          แพ้แดดและความร้อน
 
BloodHound

โรคเหล่านี้เกิดโดยอุบัติเหตุและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เสมอ เช่น ขังสุนัขไว้ในรถยนต์ที่ตากแดดแล้วเปิดช่องกระ จกไว้เพียงเล็กน้อยแล้วคิดว่าไม่เป็นไร แต่หาทราบว่ารถยนต์ที่ตากแดดโดยมีช่องระบายเล็กน้อยนั้นจะมีความร้อนพอ ๆ กับตู้อบทีเดียว ดังนั้นสุนัขจึงเป็นโรคแพ้ลมร้อนได้ หรือการนำสุนัขไปผูกไว้หรืออกกำลังกายกลางแดด โดยเฉพาะในวันที่มีความชื้นในอากาศสูงเป็นเวลานานเกินไปก็จะเป็นโรคแพ้ลมแดดได้เช่นกัน

อาการสุนัขที่เป็นโรคนี้คือ อ่อนเพลีย ตัวสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง ตาค้าง อาเจียน หายใจเร็ว สิ้นสติ การปฐมพยาบาล ขั้นแรกคือ ราดน้ำเย็นบนตัวสุนัขโดยด่วน หรือจับสุนัขแช่น้ำหรือน้ำแข็งก็ได้ให้โผล่แค่หัว แล้วนำน้ำแข็งประคบที่หัว และจะสวน น้ำเย็นเข้าทางทวารด้วยยิ่งดี หรือจะใช้พัดลมจากเครื่องทำความเย็นเป่าด้วยก็จะช่วยให้อาการดีขึ้น และในขณะที่ขับรถยนต์นำสุนัขไปหาสัตวแพทย์ ก็ควรเปิดกระจกให้ลมเย็นพัดถูกตัวสุนัขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้