Make your own free website on Tripod.com


 
        รถชน
 
BloodHound

สาเหตุฉุกเฉินที่พบได้บ่อยบนท้องถนนทั้งในเมืองและนอกเมือง รถที่ชนสุนัขมีตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก ซึ่งทำให้บาดเจ็บมากน้อยลดหลั่นกันไปตามชนิดของรถ เช่น รถมอเตอร์ไชค์ที่มักเพียงชนแล้วเกิดบาดแผล ถลอกหรือช้ำ ส่วนรถยนต์ที่พบบ่อยคือ กระดูกหัก ขาหัก ถ้าโดนบริเวณช่วงท้องก็มักจะตับแตก มีเลือดตกภายในช่องท้อง เส้นโลหิตฝอยในช่องท้องแตก มีอาการไอเป็นเลือดสด ๆ หายใจลำบาก หรือกรณีที่ล้อรถทับไปบนขา มักทำให้กล้ามเนื้อแกขาด กระดูกแตก เหล่านี้เป็นต้น

การช่วยเหลือสุนัขที่ถูกรถชน สิ่งแรกที่ต้องนำสุนัขออกจากที่อันตรายทันที ถ้าสุนัขสลบให้อ้าปากเพื่อทำให้ทางอากาศโล่ง การหายใจดำเนินต่อไป ล้วงเอาของเหลวและสิ่งทีขับออกมาที่จะขวางกั้นทางเดินหายใจออก ทำที่คล้องปากและหัวสุนัข โดยอาศัยเชือกปรือผ้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายปลอดภัย จากนั้นก็ให้ปฏิบัติตาหลักที่มีอยู่ในเรื่อง ต่าง ๆ ได้แก่ ทำให้สุนัขสงบ ห้ามเลือด หรือเข้าเฝือกชั่วคราวแล้วแต่กรณี ให้ความอบอุ่นแก่สุนัข และให้อยู่นิ่ง ๆ อย่าขยับเขยื้อนสุนัข โดยไม่จำเป็น และถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ใช้เตียงหรือแคร่หามด้วยความระมัดระวังแล้วนำส่งหมอโดยเร็ว