Make your own free website on Tripod.com


 
            การประกวดสุนัข
 

ในการประกวดสุนัขบางแห่งไม่ได้จำกัดเฉพาะสุนัขที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นทั้งตัวสุนัขและเจ้าของจึงไม่ต้องเคร่งครัดเอาจริงเอาจังเหมือนการประกวดเพื่อชิงตำเเหน่งแชมเปี้ยนเช่นงานประกวดสุนัขที่
จัดขึ้นโดยองค์กรครัฟต์ ในการประกวดสุนัขดังกล่าวจะใช้รูปแบบเดียวกับการประกวดสุนัขระดับแชมเปี้ยน แต่ระยะเวลาการประกวดจะสั้นกว่า สุนัขที่ดีที่สุดของแต่ละพันธุ์จะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งสุนัขที่ดีที่สุดในงาน สำหรับสุนัขและเจ้าของที่เข้าสู่วงการประกวดใหม่ๆ อาจใช้สนามเหล่านี้เรียนรู้มาตรฐานที่กรรมการใช้ในการตัดสิน

การประกวดบางประเภทต้องมีการทดสอบภาคสนามด้วย เช่น การแข่งความเร็วสำหรับสุนัขใช้ในกีฬาล่าสัตว์ หรือการทดสอบสุนัขต้อนแกะโดยสุนัขจะต้อนฝูงแกะให้เข้าไปอยู่ในคอก

การให้คะแนนจะให้คะแนนตามความเร็วเเละสมาธิในการทำงาน สุนัขจะถูกตัดคะเเนนเมื่อเริ่มเห่าหรือเริ่มแสดงว่าหมดความอดทน การประกวดประเภทนี้อาศัยการประสานงาน และความผูกพันระหว่างคนกับสุนัข ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการที่เริ่มต้นขึ้นในอดีตมากกว่า 12,000 ปี เมื่อสุนัขป่าและมนุษย์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกัน