Make your own free website on Tripod.com


 
              การซึมและการเบื่ออาหาร
 
BloodHound

อาการเบื่ออาหารนี้บางทีก็เป็นน้อย หรือบางทีก็เป็นมากเบื่ออาหารจริง ๆ จัง ๆ มีย่อยครั้งที่มักเป็นอาการหลัง เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติของ สุนัขที่พอป่วยไข้จึงไม่อยากกนิอาหารซึ่งเป็นลักษณะของการรักษาตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อนเหลีกเลี่ยงไม่ให้ท้องโต กระเพาะต้องทำงานในเมื่อมันเสื่อมสมรรถภาพไปชั่วคราวไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามควร ฉะนั้นไม่ควรที่จะบังคับให้สุนัขกินอาหารในระยะแรกที่รู้สึกไม่สบาย นอกจากนี้การเบื่ออาหารยังเกิดเพราะการเปลี่ยนที่อยู่ การเลี้ยงดู รวมไปถึงชนิดอาหารด้วยก็ทำให้สุนัขแสดงอาการดังกล่าวได้ ในกรณีอาจต้องมีการเอาอกเอาใจด้วยการป้อนอาหารโปรด อาจเป็นเนื้อสด เนื้อย่าง ตับบด หมูปิ้ง หรืออาหารชนิดใดก็แล้วแต่ตามความเหมาะสม