Make your own free website on Tripod.com


 
            กินยาเบื่อ ยาพิษ
 
BloodHound

ยาเบื่อหรือยาพิษที่สุนัขกินเข้าไป มักจะเป็นโดยบังเอิญมากกว่าตั้งใจจะกิน บางครั้งก็ไปกินยาเบื่อหนูหรือยาฆ่าแมลงที่ซุกเอาไว้ ผู้ร้ายวางแผนจะขโมยของในบ้านก็วางยาสนัขให้ตายเสียก่อนเพื่อที่จะเข้าไปลักขโมยของในบ้านได้สะดวก สุนัขที่กินยาพิษจะมีอาการดังนี้ ตัวสั่น น้ำลายฟูมปาก อาเจียน แสดงอาการเจ็บปวดในท้อง ชัก ตัวเกร็ง ขาทั้งสี่เหยียดออก ยาพิษบางชนิดทำอันตรายต่อสุนัขช้ามาก เช่นสุนัขที่เลียและได้กินสีทางบ้านเข้าไปจะแสดงอาการเพียงทีละเล็กทีละน้อย จนถึงขนาดหนักไม่สามารถรักษาได้ สำหรับยาพิษพวกสตริกนินนั้นจะทำให้สุนัขที่กินไปตายทันทีสุนัขได้รับอันตายจากพิษ ไม่ว่าจะเป็นพิษชนิดใดโดยปกติจะต้องรีบช่วยเหลือบรรเทาพิษร้ายทันที ในระยะก่อนก่อนที่จะนำสุนัขไปพบแพทย์ ต้องพยายามทำให้สุนัขขจัดเศษยาเบื่อหรือยาพิษที่มีอยู่ โดยการทำให้อาเจียนออกมาด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังนี้
ใช้ผงมัสตาร์ดครึ่งช้อนชาผสมน้ำอุ่น 1 ถ้วยกรอกให้กินหรือใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 3 % ผสมกับน้ำเท่ากันให้กินในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักสุนัข 5 กก. จะสามารถกระตุ้นให้สุนัขอาเจียนสำรอกเอาเศษยาเบื่อออกมาได้ บางครั้งอาจพบคราบยาหรืออาหารนั้นเปื้อนตามรอบปาก ก็ต้องใช้น้ำสะอาดล้างและเช็ดยาให้สะอาด
การดูดซับพิษที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อไม่ให้ซึมเข้ากระแสโลหิตต่อไป โดยการใช้สารที่สามารถดูดซับพิษซึ่งหาได้ง่ายเช่น ถ่านหุงข้าว หรือไข่ขาว วิธีการทำให้ตำถ่านให้ละเอียด 5-6 ช้อนชา ผสมน้ำลงไปครึ่งถึง 1 ลิตร คนให้เข้ากันดีป้อนให้สุนัขกินจนหมด หากใช้ไข่ขาวสำหรับสุนัขเล็กให้ใช้ประมาณ 2 ฟอง สุนัขใหญ่ก็ราว 3-5 ฟอง
สุนัขกินอาหารที่บุกเน่า สุนัขจะมีอาการท้องเดินอย่างแรงบางครั้งถึงมีเลือดปนอุจจาระ อาเจียน เจ็บบริเวณท้อง อ่อนเพลีย ก็ให้กินไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำหนักสุนัข 5 กก. เมื่ออาการผิดแล้วควรให้กินยาระยายเพื่อขับถ่ายพิษที่เหลือหลังจากนั้นจึงนำสุนัขไปส่งแพทย์