Make your own free website on Tripod.com


 
          ท้องเสีย ท้องร่วง
 
BloodHound

ท้องเดินอาการท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน เกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับสุนัขหนักเบาแตกต่างกัน ตั้งแต่นาน ๆ ครั้ง บ่อยครั้งขึ้น จนถึงไหลโจ๊กได้ตลอดเวลา บ้างก็ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เป็นมูกเลือดหรือบางคราวก็เป็นเลือดสด ๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไร ก็สุดแท้แต่ว่าสาเหตุของท้องเสีย ท้องร่วงท้องเดินเกิดมาจากอะไร เช่นการติดเชื้อ แบคทีเรียต่าง ๆ พวก อีโคไล,ไวรัส,โปรโตซัว, อะมีบา หรือแม้แต่สาเหตุที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ เช่น การเปลี่ยนอาหารทันทีทันใด เช่นจากอาหารธรรมชาติที่ปรุงขึ้นทุกวันเป็นอาหารกล่องหรืออาหารสำเร็จรูปมักจะทำให้เกิดการท้องเสียหรือถ่ายเหลวกว่าปกติ แม้แต่สุนัขเกิดความเครียดจากการถูกดุ ถูกทอดทิ้ง หรือทุบตี ก็ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

ถ้าสุนัขท้องเสียถ่ายผิดปกติหรือเหลวเป็นน้ำ โดยเริ่มแสดงอาการหรือไม่บ่อยครั้งนักให้งดน้ำและอาหารทันที จากนั้นให้กินน้ำผสมน้ำตาลหรือกลูโคส ตั้งให้กินหรือป้อนให้กินก็ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำมาก ๆ จนตาลึกโหล หนังหมดความยืดหยุ่น อาจช่วยโดยการป้อนน้ำผสมเกลือแร่เช่นเดียวกันที่ใช้ในเด็ก ให้กินทีละน้อย ๆ บ่อย ๆ ครั้งก็พอจะบรรเทาอาการลงได้ ควรให้สุนัขพักผ่อน งดการพาสุนัขออกกำลังหรือให้วิ่งเล่น เพราะจะทำให้เสียน้ำมาก ถ่ายเป็นน้ำหรือมีเลือดปนออกมาประกอบกับสภาพสุนัขอ่อนเปลี้ย ควรรีบพาไปหาหมอทันที อย่ารักษาเองเพราะอาจเป็นอันตรายได้