Make your own free website on Tripod.com


 
        อาเจียน
 
BloodHound

การอาเจียนหรือสำรอกนับว่าธรรมดามากสำหรับสุนัข หากนาน ๆ สักครั้งและไม่ได้เกิดต่อเนื่อง การอาเจียนมักเริ่มโดยการมีน้ำลายย้อยมาก่อน แสดงว่าคลื่นไส้แล้วขยอกขย้อนอาหารหรือสิ่งใดออกมาจากกระเพาะ บางครั้งที่เป็ฯมากและรุนแรงอาจอาเจียนพรวดเดียวออกมาเลยโดยไมมีการบ่งบอกล่วงหน้าแต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นอาการที่สุนัขทำท่าขย้อนคออ้าปากส่งเสียง แค๊ก แค๊ก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะการอาเจียน เพียงแต่เป็นการที่เกิดจากมีเสมหะหรือเสลดค้างคาติดลำคออยู่ ร่างกายจึงพยายามขจัดออก

สาเหตุที่สุนัขอาเจียนแบ่งออกเป็น
- ุ อาหารไม่ย่อย เนื่องจากกินอาหารเป็นพิษ
- ุ มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทำให้เกิดการระคายเคืองในบริเวณคอตลอดเวลา เช่น เศษกระดูก เศษก้างปลาติดค้างอยู่
- ุ กินยาหรือสารพิษบางชนิดเข้าไป เช่น ยาพิษ ยาเบื่อ
- ุ เกิดจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคที่เกิดในช่องท้องอย่างเฉียบพลัน เช่น ตังอักเสบ ช่องท้องอักเสบ กระเพาะอาหารทะลุ โรคที่เกิดเกี่ยวข้องกับความสมดุลของร่างกาย เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างในกระแสโลหิตมากเกินไป หรือแม้กระทั่งโรคประสาทที่เกิดจากทั้งทางร่างกายโดยตรงและที่มีสาเหตุจากจิตใจ เช่น ถูกทอดทิ้ง ถูกดุ เครียดจัด เจ้าของไม่เอาใจใส่

เมื่อสุนัขอาเจียน ควรสังเกตดูว่าสิ่งที่อาเจียนออกมามีลักษณะอย่างไร ถี่ห่างแค่ไหน ประโยชน์ของมันคือใช้เป็นข้อมูล สามารถรู้เบื้องต้นว่าสาเหตุและความรุนแรงของการอาเจียนนั้น เช่น ลูกสุนัขที่อาเจียนหลังกินแล้ว กินสิ่งที่อาเจียนออกมากลับเข้าไปใหม่นั้นเกิดจากการที่สุนัขกินอารที่มากและเร็วไป

ทางแก้ทำโดยการให้อาหารทีละน้อยรอจนกินหมดแล้วจึงเติมใหม่ก็ช่วยบรรเทาได้ ถ้าอาเจียนเป็นเลือดสด ๆ อาจเนื่องมาจากกระเพาะทะลุ ถ้าสุนัขอาเจียนโดยไม่มีอาการอย่างอื่น ควรงดอาหารและน้ำลงชั่วคราวในระยะแรก เพื่อให้ระบบย่อยอาหารได้พักตัวไม่มีสิ่งใดไปกระตุ้นให้อาเจียนอีก ถ้าสุนัขกระหายน้ำมากให้เลียน้ำแข็งก้อนเล็กๆ เป็นครั้งคราว หรือให้กินน้ำเพียงเล็กน้อย เมื่อสุนัขหิวอาหารก็ให้ไข่ขาวซึ่งตีจนเป็นน้ำเหลวครั้งละ 1 ช้อนชาทุก ๆ 30 นาที แต่ถ้าอาเจียนเริ่มย่อยขึ้นและมีอาการซึมร่วมอยู่ด้วย อาจแก้ไขเป็นปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการงดอาหารและน้ำ จากนั้นก็ป้อนน้ำผสมกลูโคสหรือเหลือแร่เพื่อทดแทนสิ่งที่อาเจียนไป โดยให้กินในปริมาณน้อย ๆ แต่บ่อย ครั้ง หากอาการไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือดีขึ้นเลยควรส่งหมอเพื่อรับการตรวจรักษาต่อไป