Make your own free website on Tripod.com


-การเลือกโรงเรียนฝึกสุนัข
 
           การฝึกให้นั่ง
 

การฝึกให้นั่ง
การฝึกสุนัขให้นั่งค่อนข้างง่ายโดยให้มันยืนอยู่ข้างซ้ายมือ ให้ถือตัวนำค่อนข้างสั้น แล้วออกคำสั่งว่า "นั่ง" ขณะออกคำสั่งให้ดึงตัวนำขึ้นพร้อมกดช่วงหลังของสุนัขลง แต่อย่าให้มันลงไปหมอบหรือยืนขึ้น ถ้ามันหมอบให้กระตุกตัวนำขึ้น จนกระทั่งมันลุกขึ้นแล้วนั่ง ถ้ามันทำตามคำสั่งช้าๆ ให้ดึงมันอย่างแรงจนกระทั่งมันทำตามความต้องการของเรา ให้มันอยู่ในท่านั่งสักชั่วขณะแล้วค่อยผ่อนความตึงของตัวนำพร้อมกับชมมันด้วย ทวนคำสั่งอย่างหนักแน่นในขณะที่คุณจูงมันในท่านั่งย้ำเพื่อให้มันจำคำสั่งได้ขึ้นใจ ถ้าหากมันเคลื่อนที่ละก็ให้ทวนคำสั่งอีกครั้งแล้วให้มันนั่งลง หลังจากนั้นมันก็จะนึกรู้และนั่งลงไปเองโดยไม่ต้องกดหลังมันอีก เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วแสดงว่ามันจะนั่งเองได้ ชมเชยมันบ่อยๆ ให้รางวัลโดยการกระทำกับมันอย่างอ่อนโยน และชมเชยมันบ่อยๆ ด้วยคำพูดที่นุ่มนวล