Make your own free website on Tripod.com


-การเลือกโรงเรียนฝึกสุนัข
 
           การฝึกให้ยืน
 

ยืน

สุนัขของคุณควรจะถูกฝึกให้ยืนในจุดเดียวโดยไม่มีการเคลื่อนไหว ยอมให้คนแปลกหน้าโบกมือไปมาอยู่เหนือใบหน้าและหัว หรือปัดไปมาแถวขาโดยไม่มีความกลัวหรือแสดงออกใดๆ ทั้งสิ้น ใช้วิธีเดียวกับที่คุณเคยฝึกมันให้นั่งหรือหมอบขณะเดิน ยื่นมือซ้ายออกไป โบกอยู่ตรงแถวๆ จมูกพร้อมออกคำสั่งให้มันอยู่นิ่งๆ ครั้งแรกมันจะคิดว่าคุณให้มันนั่ง แต่คุณต้องหยุดมันด้วยการเอามือสอดไปใต้ลำตัวมันใกล้กับช่องท้องและจับไว้ จนกระทั่งมันนึกรู้ว่า นี่ต่างจากการออกคำสั่งให้นั่ง ชมมันอีกเวลามันยืนเฉยๆ แล้วคุณก็เดินไปจนสุดสายตัวนำ รีบแก้ไขอย่างรวดเร็วถ้าหากมันทำท่าจะเคลื่อนไหวโดยให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆ มัน แล้วก็โบกมือไปมาเหนือหลังหรือแถวๆ ขา ให้มันยืนนิ่งๆ จนกระทั่งคุณกลับมาหามัน นี่เป็นการฝึกและออกกำลังที่มีค่า ถ้าหากคุณมีแผนที่จะโชว์สุนัขของคุณ มันจะต้องเรียนรู้ที่จะยืนอย่างสุขุมและมั่นคง