Make your own free website on Tripod.com


-การเลือกโรงเรียนฝึกสุนัข
 
               หมอบลงหรือหมอบ
 

หมอบลงหรือหมอบ
จุดประสงค์ของตอนนี้ คือ ทำให้สุนัขหมอบลงกับคำสั่ง "หมอบ" หรือเมื่อคุณออกคำสั่งด้วยมือ ให้คุณยกมือขึ้นไปมาข้างหน้าพลิกโบกฝ่ามือลงอย่างไรก็ตามคุณต้องทำไปจนกว่า สุนัขจะเข้าใจความหมายของคำสั่ง และจะทำได้เองโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยากึ่งบังคับจากคุณ สัญญาณมือควรจะทำควบคู่ไปกับการออกคำสั่ง คำสั่งนี้อาจจะยากไปหน่อยในช่วงแรกเพราะมันรู้สึกเหมือนคุณยกมือเพื่อจะทำร้ายมัน และมันป้องกันตัวเองไม่ได้อาจจะวิ่งเตลิดไปก็ได้ ให้เอาใจมันด้วยคำชมและทำกับมันดีๆ เมื่อมันทำตามคำสั่งแล้วมันจะเรียนรู้ไปเองว่าไม่มีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้น ในทางกลับกันมันจะรู้จักคำสั่งว่า "หมอบ" แล้วถ้ามันทำตามแล้วนายจะพอใจ
อย่าเริ่มฝึกให้สุนัขหมอบลงจนกระทั่งมันจะเข้าใจคำสั่งนั่งได้อย่างดีเสียก่อน ให้สุนัขอยู่ในท่านั่งและคุณคุกเข่าอยู่ตรงหน้ามัน ยกขาหน้าของมันด้วยมือแต่ละข้างของคุณ จับตรงเหนือข้อศอก ยกขามันขึ้นแล้วดึงลงมานั่งติดพื้นข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ออกคำสั่ง "หมอบ" แล้วดึงขาหน้ามันมาติดพื้น
ดึงมันลงมาที่พื้น และทำให้มันรู้ว่าท่านี้เป็นท่าที่คุณต้องการให้มันทำ วิธีนี้ดีกว่าจะไปบังคับให้มันทำ มิฉะนั้น จะทำให้มันรู้สึกตกใจและเริ่มจะไม่ชอบการฝึกใดๆ เลย หมั่นพูดคุยกับมัน บอกให้มันรู้ว่าคุณดีใจ พอใจ เวลาที่มันทำตามคำสั่ง แล้วคุณจะพบว่าคุณมีความสุขกับการฝึกสุนัข
หลังจากที่มันเริ่มเรียนรู้ เลื่อนตัวนำไปอยู่ใต้เท้าซ้ายและออกคำสั่ง "หมอบ" ในขณะเดียวกัน ดึงตัวนำด้วยจะช่วยให้สุนัขหมอบลง ช่วงนี้ยกมือคุณแล้วโบกลงให้สัญญาณมืออีกครั้งอย่างหวังว่ามันจะสามารถทำได้ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว จงอดทนฝึกกับมันเรื่อยๆ มันก็จะร่วมมือด้วย ถ้าคุณแสดงให้มันเห็นว่าอะไรบ้างที่คุณอยากให้มันทำอยู่นิ่งๆ
ขั้นต่อไปคือการฝึกสุนัขให้อยู่นิ่งๆ ในท่านั่งหรือหมอบ เหมือนกับครั้งก่อนโดยใช้ตัวนำ สอนคำสั่งนี้จนกระทั่งสุนัขของคุณตอบรับคำสั่งด้วยการทำตามคำสั่งแล้วจึงนำเอาตัวนั่งออกการเริ่มด้วยการนั่งนิ่งๆ จัดให้สุนัขอยู่ในท่านั่งข้างคุณในท่านั่งแนบขาโดยอัตโนมัติ ถือเชือกในมือข้างหนึ่ง (ส่วนใหญ่ ผู้ฝึกชอบถือมือซ้าย) ก้าวไปข้างหน้าแล้วหันมาหามันยื่นออก นิ้วชี้ไปที่ช่วงจมูกของมันแล้วสั่งมันว่า "อยู่นิ่ง" ถ้ามันทำท่าจะเดินตามคุณ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของมันที่จะทำ เพราะมันอยู่ในท่าที่จะตามกระตุกตัวนำ ให้กระตุกตัวนำเพื่อให้มันนั่งกลับมานั่งก่อน ยกมือมาไว้ข้างหน้ามันแล้วทวนคำสั่งอย่างหนักแน่นอีกครั้ง ให้มันอยู่ในท่านั่งนั้นสัก 2-3 วินาที ก่อนจะให้มันลงมือปฏิบัติการ อย่างอื่น แต่ละครั้งที่คุณทำสำเร็จต้องกล่าวชมมันเรื่อยๆ แสดงให้มันเห็นว่าคุณพอใจกับมันด้วย
ทวนวิธีนี้อีกครั้งจนกระทั่งสุนัขของคุณทำเหมือนกับว่ามันเข้าใจว่าคุณจะให้มันทำอะไร เมื่อมันได้เรียนรู้ตลอดกระบวนการแล้ว เดินออกมาทางขวาของสุนัข แล้วไปข้างหลังก้าวอีกสองก้าวไปข้างหน้า อีกสองสามก้าวไปด้านข้างเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณไปจนสุดสายเชือก ครั้งใดที่สุนัขจะออกตามคุณ สะบัดเชือกยื่นแขนออกโบกมือลงแล้วออกคำสั่งอย่างเฉียบขาด เมื่อมันแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะอยู่ในท่าที่ถูก ขณะที่คุณเดินออกไปสุดเชือก นั่นหมายถึงคุณพร้อมที่จะฝึกมันต่อไปอีกให้อยู่ในท่าเดิม โดยใช้เชือกยาวกว่าเดิม (ราวๆ 25-30 ฟุต) แล้วท้ายสุดให้ฝึกโดยการเอาเชือกออก
ครั้งแรกๆ ที่เรียนรู้การนั่งนิ่งๆ คุณสามารถที่จะสอนหมอบนิ่งๆ โดยเริ่มคำสั่งด้วยคำว่า "หมอบ" ก่อนแล้วฝึกโดยใช้วิธีเดียวกับฝึกนั่งนิ่งๆ