Make your own free website on Tripod.com


-การเลือกโรงเรียนฝึกสุนัข
 
           การตาม
 

การตาม

"การตาม" เป็นศัพท์สำหรับสุนัขที่หมายความว่า ให้สุนัขเดินไปด้านข้างของคุณชิดกับขาคุณ มีตัวนำด้วยหรือไม่มีก็ได้ ถ้าคุณอดทนและพยายามพอคุณสามารถฝึกสุนัขให้เดินเคียงข้างคุณได้ในถนนแออัด หรือผ่านสุนัขตัวอื่นๆ ได้อย่างดี ถึงตอนนี้ คุณก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการใส่ปลอกคอการใช้ตัวนำแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มบทเรียนแรกในการฝึกการตาม ให้สุนัขนั่งอยู่ด้านซ้าย เรียกชื่อและใช้คำสั่ง "ตาม" เริ่มก้าวเท้าซ้ายของคุณ ดึงตัวนำเล็กน้อยเพื่อให้สุนัขได้เริ่ม ต้องเรียกชื่อมันก่อนเสมอแล้วตามด้วยคำสั่ง เช่น "จิมมี่ตาม" การเอ่ยชื่อจะช่วยให้มันสนใจมากขึ้น ทำให้มันได้รู้ว่าคุณกำลังออกคำสั่งให้มันทำตาม
ให้เดินอย่างกระฉับกระเฉงแต่ละก้าว เดินเป็นวงกลมใหญ่ หรือเดินไปเป็นสี่เหลี่ยมหรือเส้นตรงก็ได้ ขณะที่เดินแน่ใจว่าสุนัขของคุณอยู่ข้างซ้ายและอยู่ชิดขาของคุณเสมอ ถ้ามันเดินล้าหลังคุณให้กระตุกตัวนำเบาๆ ให้มันเดินให้ทันคุณแล้วก็ชมมันว่าดีแล้วที่ทำอย่างนี้ ถ้ามันเดินไปนำหน้าคุณหรือออกห่างไป ให้คุณหยุดพร้อมกระตุกตัวนำอย่างแรงดึงมันกลับแล้วก็ชมมันว่าดีแล้ะวที่ทำอย่างนี้ ควรชมมันทุกครั้งที่มันเดินถูกที่ถูกทาง ทันทีที่คุณกระตุกตัวนำเพื่อให้สุนัขคุณอยู่ที่ก็ผ่อนสายตัวนำเพื่อให้สุนัขคุณอยู่ถูกที่ก็ผ่อนสายตัวนำไปด้วย อย่าลากสุนัขหรือดึงตัวนำเพราะจะเกิดการดึงกันไปดึงกันมาซึ่งไม่เป็นผลดีเลย
เพื่อให้สุนัขตั้งอกตั้งใจฝึกต้องพูดกับมันขณะที่คุณให้มันกลับมาถูกที่คุณควรจะมีการฝึกเดินหันหลังกลับด้วยการกระตุกตัวนำเบาๆ ขณะที่คุณหมุนตัวด้วย มันจะเรียนรูไปทีละนิดละหน่อยว่ามันต้องตั้งอกตั้งใน หรือจะถูกกระตุกให้กลับมาอยู่เคียงข้างตัวคุณและคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการไปได้เรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนความเร็วบ้าง หันหลังกลับ เดินตรง หรือว่าเดินซิกแซกข้ามสนามที่ใช้ฝึก เป็นต้น

"ตาม" หมายถึง "นั่ง" ด้วย
สำหรับสุนัขแล้ว จะหมายถึงมันต้องนั่งอยู่ข้างซ้ายของคุณด้วย เมื่อคุณหยุดโดยไม่มีคำสั่งอะไรเพิ่มขณะที่คุณฝึกให้ตามให้มันนั่งเมื่อคุณหยุด ครั้งแรกใช้คำสั่งว่านั่ง แต่ต่อไปไม่ต้องออกคำสั่งอีก มันจะนึกรู้และจะนั่งได้เองเมื่อคุณหยุด และจะคอยคำสั่ง "ตาม" ใหม่เพื่อจะลุกเดินอีกครั้ง