Make your own free website on Tripod.com


-การเลือกโรงเรียนฝึกสุนัข
 
             คำสั่ง "มานี่"
 

คำสั่ง "มานี่"

คุณสามารถฝึกสุนัขให้มาหาคุณเมื่อคุณเรียก ถ้าคุณเริ่มต้นกับมัน ตั้งแต่มันยังเด็กๆ แรกเริ่ม ฝึกสอนล่ามตัวนำอยู่ให้สุนัขนั่ง แล้วย้อนเชือกกลับมาพร้อมเรียกชื่อมัน ให้เรียกด้วยน้ำเสียงที่ปลอบโยนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดึงตัวนำนิดหน่อยเพื่อให้มันเริ่ม เมื่อมันเดินมาให้ส่งเสียงชมมันดังๆ หรืออาจใช้อีกวิธีโดยการให้ขนมสำหรับสุนัขหรือผลไม้เป็นรางวัล มันจะนึกรู้ทันที คุณอาจจะเดินออกมาจนสุดตัวนำแล้วเรียกเช่นกัน เช่น จิมมี่…มานี่ วิ่งไปสองสามก้าวแล้วหยุดให้มันมานั่งตรงหน้า ไม่ต้องอยากฝึกคำสั่งโดยไม่มีตัวนำ เพราะแรกๆ มันอาจจะคิดว่ามันไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งคุณอีกแล้วก็ได้ และมันก็วิ่งหนีไป โปรแกรมการฝึกของคุณก็ต้องล้มเหลว ระลึกไว้ว่าชีวิตของสุนัขของคุณนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับการสนองตอบต่อคำสั่งให้มาหาโดยทันที เมื่อถูกเรียก ถ้ามันไม่เชื่อฟังเวลาไม่ได้ล่ามไว้ ให้ล่ามมันอีกแล้วแก้ไขให้กลับมาเชื่อฟังโดยการใช้ตัวนำ


สอนให้มานี่ เพื่อจะตามมา
หัวเรื่องนี้ คือ สำหรับคุณเมื่อยืนอยู่ สั่งว่า "ตามมา" สุนัขคุณเดินตามอ้อมทางขวาแล้วนั่ง ถ้าหากสุนัขคุณไม่ได้ถูกฝึกให้นั่งโดยไม่มีคำสั่งทุกๆ ครั้งที่คุณหยุดมันก็ผ่านสำหรับขั้นนี้ ให้มันนั่งอยู่หน้าคุณมองหน้ามันแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้าว เคลื่อนเฉพาะเท้าซ้ายดึงสุนัขมาอยู่ด้านหลังคุณและก้าวตรงไปรวมทั่งดึงมันไปรอบๆ จนกระทั่งมันอยู่ในท่าตาม คุณอาจทำให้สุนัขคุณเดินไปรอบๆ ได้โดยอ้อมตัวนำไปข้างหลัง ใช้ส้นเท้าซ้ายดันมันออกมาถ้ามันเริ่มจะนั่งหรือค้อมตัวลง การฝึกนี้อาจต้องใช้เหงื่อนิดหน่อย แต่มันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ถ้าคุณทำให้มันรู้ว่าคุณอยากให้มันทำอะไร