Make your own free website on Tripod.com


 
          โรคหัดสุนัข
 

เป็นโรคที่มีอันตรายต่อลูกสุนัขมาก ตัวใดที่เป็นจะมีโอกาสตายสูง สาเหตุเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง สุนัขที่เป็นจะมีไข้ตัวร้อน ซึมอยู่ 2 วัน อาการป่วยจะรุนแรงขึ้น มีอาการน้ำมูกไหลข้นเหนียวติดเต็มโพรงจมูก หายใจไม่สะดวก บางตัวจะมีน้ำตา มีขี้ตา ตาอักเสบ เยื่อตาขาวแดง เป็นมากๆ จะทำให้อาการปวดอักเสบ สุนัขบางตัวจะมีอาการท้องเสีย กล้ามเนื้อกระตุก ขาและหัวกระตุกเช่นเดียวกัน สุดท้ายก็จะตายในลักษณะชักเกร็ง

วิธีรักษาป้องกันทำได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดสุนัขแก่ลูกสุนัขตั้งแต่ลูกสุนัขอายุ 6-8 สัปดาห์ และฉีดซ้ำอีกครั้ง ตอนอายุ 14 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นปีละ 1 ครั้งตลอดชีวิต