Make your own free website on Tripod.com


 
              การเลือกสถานที่สำหรับเลี้ยงสุนัข
 
CockerSpaniel

1. เลี้ยงไว้ภายนอก
สุนัขที่เหมาะจะเลี้ยงไว้ภายนอก คือ สุนัขขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง ถ้าเป็นสุนัขขนาดใหญ่ ควรมีกรงที่มี ขนาด สมดุลกับตัวมัน และมีสถานที่กว้าง ๆ ให้ออกกำลังอย่างพอเพียง ไม่เช่นนั้นสุนัขจะพยายามหนีไปข้างนอก และ อาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

2. เลี้ยงไว้ภายในบ้าน
ควรเป็นสุนัขขนาดเล็กจะเหมาะสมที่สุด สุนัขขนาดใหญ่และขนาดกลางก็เลี้ยงได้แต่ต้องสร้างนิสัยตั้งแต่เล็ก ไม่ให้มันซน ให้มันสงบเสงี่ยม เรียบร้อย เชื่อฟังคำสั่ง และถ่ายเป็นที่เป็นทาง

3.เลี้ยงไว้ภายในแมนชั่น
ต้องสร้างนิสัยให้มันตั้งแต่เล็ก ควรหาเวลาพามันออกไปข้างนอก ที่มีพื้นที่กว้างๆบ้างอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้มันเครียดจนเกินไป

4. เลี้ยงไว้ในอาคารที่มีผนังติดต่อกัน
การเลี้ยงสุนัขในอพาร์เม้นท์ คอนโดมิเนียม ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าท์ เหล่านี้ ควรระวังไม่ให้สุนัข ไป รบกวนห้องข้างเคียง ไม่ควรแปรงขน หรือปล่อยให้มันขับถ่ายที่หน้าระเบียง จะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นติดต่อไปยัง ห้องข้างเคียงได้