Make your own free website on Tripod.com


 
             ลักษณะของกรงสุนัขที่ดี
 
CockerSpaniel

1. มีสารเคลือบกันสนิม ทำให้ไม่ผุพังง่าย
2. มีถาดรองรับสิ่งสกปรกอยู่ข้างล่าง สามารถชักเข้า ชักออกได้ง่าย
3. มีขนาดพอเหมาะ ที่จะทำให้สุนัขเดินกลับตัวไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะเวลาลุกขึ้นยืนไม่อึดอัด หรือเตี้ยแคบ จนเกินไป
4. เป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่มีน้ำหนักมาก
5. มีความทนทานต่อการกัดแทะของสุนัขสูง
6. อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ควรใช้ตาข่ายขนาดถี่ เพื่อป้องกันยุงกัดในเวลากลางคืนด้วย การมีกรงสุนัข ไม่ใช่เพื่อเจตนาจะเลี้ยงสุนัขให้อยู่ในกรงตลอดเวลา เพราะเช่นนี้จะทำให้พฤติกรรมของมันเปลี่ยนไปเป็นก้าวร้าว ธรรมชาติของสุนัขมันอยากอยู่ใกล้ชิดกับคนเลี้ยง โดยเฉพาะเมื่อตอนมันอายุ 2 - 5 เดือนแรก ไม่ควรกักขังอยู่แต่
ในกรงเด็ดขาด เพราะจะทำให้มันขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสัตว์อื่นได้ เป็นไปได้ควรจัดหากล่องสำหรับให้ มันอยู่ภายในบ้าน หน้าห้องนอน หรือใต้บันไดบ้านบ้าง นอกจากนั้นการปล่อยและฝึกให้มันออกจากกรงเป็นเวลา จะทำให้มันเคยชินและรู้ดีว่านั่นหมายถึงเวลาขับถ่ายของเสีย เวลาทานอาหาร ควรปฏิบัติและทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะทำให้สุนัขของคุณมีนิสัยที่ดี