Make your own free website on Tripod.com


 
             ปริมาณอาหารที่ต้องการ
 
Bulldog

อายุ จำนวนมื้อ/วัน
6 สัปดาห์ (หย่านม) 4
2-3 เดือน 4
3-6 เดือน 3
6-9 เดือน 2
9 เดือนขึ้นไป 1
ช่วงตั้งท้องและให้นม 2-3

  • ถ้าให้อาหารมากเกินไปก็จะทำให้สุนัขอ้วน โดยมากสุนัขที่โตแล้วมักจะให้อาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้น เมื่อสุนัขอ้วนก็จะเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระดูกและข้อเสื่อม เบาหวาน โรคผิวหนัง โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ และโรคในระบบสืบพันธุ์
  • ถ้าให้อาหารไม่เพียงพอ จะทำให้สุนัขขาดอาหาร ผอม น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัข ไม่แข็งแรง ที่สุนัขได้รับอาหารไม่เพียงพอ อาจเกิดจากการเบื่ออาหาร แย่งตัวอื่นกินไม่ทัน หรือเจ้าของ ไม่ได้ปรับปริมาณอาหาร ตามความต้องการของสุนัข หรืออาหารเพิ่งออกจากตู้เย็นโดยไม่ได้ทิ้งให้หาย เย็นก่อน อาหารที่เย็นมักไม่น่ากิน