Make your own free website on Tripod.com


 
      Herding Group
 
Collie

Herding Group - ในอดีตมนุษย์มักล่าสัตว์มากักขังไว้ หรือเลี้ยงปศุสัตว์ไว้เพื่อเป็นเสบียงอาหาร เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้สัตว์เหล่านั้น หนีหรือถูกฆ่า โดยสัตว์ชนิดอื่น มนุษย์จึงเริ่มเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าระแวดระวังสัตว์เหล่านั้น บรรพบุรุษของสุนัขในกลุ่มนี้เชื่อกันว่า มีนิสัยที่ดุร้าย มีสัญชาตญาณความ เป็นเจ้าของสูง สุนัขในสมัยนั้น จะใส่ปลอกคอที่เป็นหนาม เพื่อป้องกันสัตว์ป่า ทำร้ายบริเวณคอของมัน จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ได้มีการพัฒนาเพื่อคัดเลือก สายพันธุ์สุนัขให้ตรงกับการใช้งาน กล่าวคือในภูมิประเทศที่หนาวสุนัขเฝ้า ฝูงแกะจำเป็นต้องตัวใหญ่ และมีขนที่หนาหลายชั้น เพื่อปกป้องตัวมันเอง จากความหนาว รวมทั้งป้องกันการกัดถึงตัวได้ของศัตรู สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ที่ใหญ่กว้างขวางจำเป็นต้องมีสุนัขที่วิ่งเร็ว คล่องแคล่วสามารถที่จะติดตาม แกะหลงกลับมาฝูงและเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายเป็นอย่างดี ตัวอย่างสุนัขในกลุ่มนี้ได้แก่ Old English Sheepdog, Collie, Welsh Corgi Pembrok, Australian Cattle Dog, German Shepherd เป็นต้น